Είστε εδώ

Δαγκίτσης Κώστας, «Το κορίτσι μας», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 140-176