Είστε εδώ

«Πάνος Παπασταμάτης», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 177-178