Είστε εδώ

Κυρκόπουλος Θανάσης, «3+1 ραντεβού με την Μαρία», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 62