Είστε εδώ

Τσάμη Αντιγόνη, «Πισοδερίτικες ιστορίες. Τα καζάνια», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 61