Είστε εδώ

«Φλώρινα και Φλωριναίοι: Φωτο-παρελθόν (1925-1946)», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 63-75