Είστε εδώ

Τσομπάνος Γιάννης Δ., «Απόφαση», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 36