Είστε εδώ

«Πλατεία Ομονοίας, Φλώρινα, 1938», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 35