Είστε εδώ

Ρέμπελος Παντελής, «Γέλα παλιάτσο», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 37