Είστε εδώ

Σεχίδου Γιώτα, «Une histoire d'amour (sur le lac)», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 25