Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Ο Μίχος», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 22-24