Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Τα πρώτα», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 26