Υποκείμενο

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος (με τη βοήθεια της Αθηνάς Προύντζου)