Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Κρυφή Οδύσσεια»

Το ποίημα ανήκει στην ενότητα «Εξ επαφής» του Δ΄ τόμου των Ποιημάτων της Λένας Παππά. Το ποίημα περιγράφει μια άλλη Οδύσσεια, την εσωτερική Οδύσσεια της ποιήτριας, ενώ σκέψεις, μνήμες, πάθη και αισθήματα, γίνονται μάρτυρες αυτής της εσωτερικής της αναζήτησης.

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Παππά, Λένα. 2009. Τα ποιήματα. Δ΄ τόμος. Αθήνα: Αρμός.