Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Υιός Οιάγρου»

Ανήκει στην πρώτη ενότητα της συλλογής Το προεόρτιον (1986) και γράφτηκε στα 1984. Αφόρμηση του ποιήματος είναι ο ορφικός ύμνος που βρέθηκε στο Ιππώνιο της Καλαβρίας, κείμενο που σινιστά μια περιγραφή της άφιξης της ψυχής του νεκρού στον Κάτω Κόσμο. Κάποιος απευθύνεται στον νεκρό σε δεύτερο πρόσωπο και του δίνει οδηγίες για το τι θα δει και το τι να κάνει όταν βρεθεί στον Άδη.

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Παπαδίτσας, Δ. Π. 1986. Το προεόρτιονι. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Δ. Π. Παπαδίτσας. 1997. Ποίηση. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος Ευθύνη.