Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Η Ελένη των ποιητών»

Το ποίημα αποτελεί αυτοτελές απόσπασμα της ενότητας «Τα λυπηρά» και ανήκει στη συγκεντρωτική συλλογή που εξέδωσε στα 1961 ο ποιητής με τον τίτλο Ποιήματα. Η συγκεκριμένη συλλογἠ απαρτίστηκε από τις πέντε προηγούμενες συλλογές του (της περιόδου 1954–1956) και από μεταγενέστερους στίχους. Τα ποιήματα της συλλογής αυτής, κατά ομολογία του ίδιου του Νίκου Καρούζου, είναι ποιήματα «βυθισμένα στον ουρανό και στον έρωτα» (Λαλιάτσης, 1996: 1566), σε μια αδιάκοπη ανάταση προς αξίες και μορφές που ανήκουν στην παράδοση του Έλληνα και του ανθρώπου. Μία από αυτές τις μορφές είναι και η Ελένη.

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Καρούζος, Νίκος. 1961. Ποιήματα. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Καρούζος. 1993. Τα ποιήματα Α΄(1961-1978). 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία: