Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Και είδεν ο Θεός …»

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή Νέα ποιήματα (1984) και γράφτηκε στα 1982, ενώ πρωτοδημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία (1η Μάη 1983). Στη συλλογή διακρίνεται η έντονη υπαρξιακή αγωνία του ποιητή, που αντικρίζει τον σύγχρονο κόσμο ως τραυματική πραγματικότητα. Ο τίτλος συμπληρώνεται στον τελευταίο στίχο του ποιήματος και παραπέμπει στη βιβλική περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου (Γένεσις). Επίσης, γίνεται αναφορά στον μύθο του Φρίξου και της Έλλης, σύμφωνα με τον οποίο, όταν τα δύο παιδιά οδηγήθηκαν σε βωμό για να θυσιαστούν, η Νεφέλη έστειλε Χρυσόμαλλο Κριό για να τα μεταφέρει στη ράχη του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, η Έλλη έπεσε στον επονομαζόμενο Ελλήσποντο, ενώ ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του προς την Κολχίδα.

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Γεραλής, Γιώργος. 1984. Νέα ποιήματα. Αθήνα: Θεωρία. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Γεραλής. 2009. Ποιήματα . Αθήνα: Ερμής

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία:

  • Φρουζάκης, Κώστας. 2009. «Εισαγωγή» στο Γιώργος Γεραλής. 2009. Ποιήματα . Αθήνα: Ερμής.