Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Ευρυδίκη»

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή Ορφέας κατερχόμενος (1971) και πρωτοδημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1967 με τον τίτλο «Η άρια της Ευρυδίκης» (Νέα Εστία, τεύχος 951). Η Ευρυδίκη, απευθυνόμενη στον Ορφέα, τού αποκαλύπτει το προδιαγεγραμμένο της ανθρώπινης μοίρας, αλλά και της δικής του μοίρας, καθώς «ήταν απόφαση παρμένη τελεσίδικα» να στρέψει το βλέμμα του στην Ευρυδίκη και να τη χάσει για πάντα. Ουσιαστικά, η επαναφορά της στη ζωή ήταν αδύνατη, αφού τα σημάδια του θανάτου τη σημάδεψαν για πάντα και τη μετέτρεψαν σε ένα «σκέλεθρο» που οι θεοί όρισαν να μην το δει ποτέ ο Ορφέας. Έτσι, μπόρεσε να κρατήσει για πάντα στο μυαλό του την εξιδανικευμένη μορφή της Ευρυδίκης.

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Βαβούρης, Σταύρος. 1971. Ορφέας κατερχόμενος. Στον συγκεντρωτικό τόμο: Σταύρος Βαβούρης. 1998. Πού πήγε, ώς πού πήγε αυτό το ποίημα. Αθήνα: Ερμής.