Εξώφυλλο

 

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Συντονιστής: Δ.Ν.Μαρωνίτης
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»

Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π4.3.4. Πολυμεσική Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Υπεύθυνη παραδοτέου: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Ομάδες Εργασίας

Γενική επιμέλεια ψηφιοποίησης - Συντονισμός εργασιών: Τριανταφυλλιά Γιάννου, Σωτήρης Τσέλικας

 

Επιμέλεια ψηφιοποίησης κειμένων: Γεωργία Αλβανίδου, Σωτήρης Τσέλικας

Επιλογή-καταγραφή εικονογραφικού υλικού: Τριανταφυλλιά Γιάννου, Αθανασία Μαργώνη, Σοφία Τρομάρα

Τεκμηρίωση εικονογράφησης-Επιμέλεια ψηφιοποίησης: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)