Πόροι για τα Ομηρικά έπη: Ο τρωικός μύθος στην τέχνη και τη λογοτεχνία

Έκτορας και Ανδρομάχη (Würzburg L 160)

Περιγραφή

Μελανόμορφορς κιονωτός κρατήρας, χαλκιδικού τύπου, πιθανώς από εργαστήριο της χαλκιδικής αποικίας στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Βρέθηκε στο Βούλτσι της Ετρουρίας και αποδίδεται στον "Ζωγράφο των επιγραφών" όπως ονομάστηκε από τη συνήθειά του να χαράζει τα ονόματα των προσώπων στα αγγεία. Τα αγγεία ονομάζονται χαλκιδικά από τις επιγραφές σε χαλκιδικό αλφάβητο που συχνά τα διακοσμούν.

Απεικονίζονται δύο τρωικά ζευγάρια. Τα ονόματα των προσώπων αναγράφονται. Στο κέντρο ο Έκτορας αποχαιρετά την Ανδρομάχη. Αριστερά παρίστανται η Ελένη και ο Πάρης (με ενδυμασία τοξότη) και δεξιά ο Κεβριόνης, ο ετεροθαλής αδερφός του Έκτορα. Εδώ ο Κεβριόνης αναπαρίσταται σύμφωνα με την παράδοση που υιοθετεί η Ιλιάδα, ως ο τελευταίος ηνίοχος του Έκτορα, καθώς κρατά τα άλογα για τον Έκτορα και τον Πάρη. Η συγκεκριμένη αγγειογραφία αποτελεί και πηγή πληροφοριών για τον οπλισμό και τον τρόπο ίππευσης. Χαρακτηριστική είναι η αντίθεση των δύο ζευγαριών: ο γενναίος Έκτορας με την πιστή Ανδρομάχη αντιπαραβάλλεται με τον Πάρη, τον οποίο αποστρέφεται η άπιστη Ελένη.

Λεξικογραφικές πληροφορίες

Βιβλιογραφια

Μ. Τιβέριος, Ελληνική Τέχνη: Αρχαία αγγεία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996, σ. 278.

Αρχαία Τέχνη

Μουσείο: WÜRZBURG Universität, Martin von Wagner Museum L 160

Περίοδος: Αρχαϊκή

Χρονολογία: 6ος αι. π.Χ. (540 π.Χ. περίπου)

Καλλιτέχνης: Ζωγράφος των Επιγραφών

Είδος: Κρατήρας