Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας. Επιπλέον, το Αρχείο της Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Δ.Ι. Γεωργακα, μοναδικής επιστημονικής σημασίας για την ελληνική γλώσσα.


Ψηφιακό περιβάλλον για την ανάγνωση, τη διδασκαλία, την έρευνα, την μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις απαρχές μέχρι σήμερα: διαδραστικοί χάρτες & χρονογραμμές, σώματα κειμένων & πολυμεσικοί οδηγοί για την ανάγνωση και την διδασκαλία.

Όλες οι ψηφίδες

Αρχαιογνωστικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας: ψηφιακή βιβλιοθήκη και ανθολογίες αρχαίας ελληνικής γραμματείας (με νεοελληνικές μεταφράσεις), λεξικά και λεξιλόγια, περιβάλλοντα τέχνης και μυθολογίας, εγκυκλοπαιδικοί οδηγοί και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.

Όλες οι ψηφίδες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποιεί σειρά δράσεων και πόρων για τη γλωσσική διδασκαλία με ψηφιακά μέσα και τη δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευτικών πόρων για τα γλωσσικά μαθήματα: σώματα κειμένων αρχαίας και νέας ελληνικής γραμματείας, γλωσσικά εργαλεία-λεξικά, πολυμεσικά διαδραστικά περιβάλλοντα, εγκυκλοπαιδικoύς οδηγούς κ.ά.
Οι δράσεις του ΚΕΓ υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.