Πρόσκληση για τη δημιουργία εξεταστικών κέντρων

Για νεότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification

Όποιος σχετικός εκπαιδευτικός φορέας του εσωτερικού και του εξωτερικού επιθυμεί να λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης application form εγγράφως.

Πριν αποστείλετε την αίτηση, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά εδώ του κανονισμούς για την αναγνώριση εξεταστικών κέντρων (regulations for the establishment of examination centres).

Αιτήσεις για τη λειτουργία εξεταστικού κέντρου γίνονται δεκτές ως τα μέσα Νοεμβρίου κάθε έτους. Η αρμόδια επιστημονική επιτροπή του Κ.Ε.Γ. εξετάζει το σύνολο των αιτήσεων και απαντά στους ενδιαφερόμενους θετικά ή αρνητικά ως τα μέσα Δεκεμβρίου. Τα κριτήρια για την αναγνώριση ενός κέντρου ως εξεταστικού είναι τα ακόλουθα:

α) Υποδομή

Θα πρέπει τα υποψήφια εξεταστικά κέντρα να διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες για την εξέταση και επιτήρηση των υποψηφίων. Στις αίθουσες αυτές θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος έτσι ώστε κάθε υποψήφιος να κάθεται σε ατομικό θρανίο και να υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στα θρανία.

Τα υποψήφια εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν ειδικό χώρο για τη φύλαξη του εξεταστικού υλικού (προτείνεται χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ή άλλος ασφαλής και μη εύκολα προσβάσιμος χώρος).

Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (εποπτικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα, κασετόφωνα, πίνακες ανακοινώσεων κτλ.).

β) Γραμματειακή υποστήριξη

Τα υποψήφια εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές γραμματειακό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί σχετικά από τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου, προκειμένου να:

  1. δίνει πληροφορίες στο κοινό για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων
  2. δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων
  3. διεκπεραιώνει τις τρέχουσες εργασίες (να καταθέτει τα εξέταστρα στον οικείο τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΓ, να αποστέλλει τη σχετική αλληλογραφία στην κεντρική διοίκηση του ΚΕΓ, να ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κτλ.).

γ) Επιστημονικό προσωπικό

Τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο και επαρκές επιστημονικό προσωπικό. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων θα πρέπει να υπάρχει ένας εξεταστής και ένας αξιολογητής, φυσικοί ομιλητές της ελληνικής ή με γλωσσική επάρκεια ενός φυσικού ομιλητή της ελληνικής. Τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό για την επιτήρηση των γραπτών εξετάσεων.

δ) Γενικά κριτήρια

Ως γενικά κριτήρια ορίζονται τα ακόλουθα:

  1. τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να εγγράψουν τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίους για να αναλάβουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων
  2. τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα γνωστοποίησης των εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή τους (να διαφημίσουν τις εξετάσεις στα τοπικά έντυπα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, να εκδώσουν δικό τους διαφημιστικό υλικό σε συνεννόηση με το ΚΕΓ, κτλ.)
  3. δε δημιουργούνται νέα εξεταστικά κέντρα στην ίδια πόλη ή στην ίδια περιοχή (σε ακτίνα τουλάχιστο 150-200 χιλιομέτρων) εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι εξετάζονται κατά περίπτωση
  4. τα εξεταστικά κέντρα, τέλος, θα πρέπει να έχουν γενικά την υποδομή που απαιτείται καθώς και τη σχετική εμπειρία, προκειμένου να επιτελέσουν με άψογο τρόπο την αποστολή τους.

Επισημαίνεται ότι :

  1. Η αναγνώριση ενός εξεταστικού κέντρου ισχύει για μία εξεταστική περίοδο και ανανεώνεται αυτόματα εφόσον δεν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα.
  2. Η επιστημονική επιτροπή των εξετάσεων έχει τη δυνατότητα να διεξαγάγει επιτόπια έρευνα και με βάση την ως τώρα εμπειρία της να κρίνει και να αξιολογήσει τα υποψήφια εξεταστικά κέντρα.
Hide