Εκδόσεις – Τιμοκατάλογος – Διαδικασία παραγγελίας

Το υλικό προετοιμασίας που βρίσκεται εδώ αφορά τις εξετάσεις όπως γίνονταν μέχρι το Μάιο 2010. Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στα επίπεδα ελληνομάθειας πατώντας εδώ

Οι εκδόσεις του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της ελληνικής γλώσσας καθώς και οι τιμές τους αναφέρονται στον τιμοκατάλογο pricelist του Τμήματος.

Για να παραγγείλετε το υλικό που επιθυμείτε παρακαλούμε αφού πρώτα ακολουθήσετε τις οδηγίες [instructions on how to make an order in English ], συμπληρώστε το δελτίο παραγγελίας [order form in english] και στείλτε το με fax στο 2310 459107 ή με email στο ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Γραμματεία Πιστοποίησης
Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα
551 32 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

Hide