Επίπεδο Β2

Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διαβάστε το κείμενο και στη συνέχεια απαντήστε στις ερωτήσεις.

Στο τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί "ΕΛΕΓΧΟΣ". Για κάθε ερώτηση θα εμφανιστεί η λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», ανάλογα με την απάντησή σας. Κάνετε κλικ στην ανατροφοδότηση κάθε απάντησης για να τη διαβάσετε σε περίπτωση που δεν φαίνεται ολόκληρη.

Τα Ελληνόπουλα είναι πολύ εξοικειωμένα με το διαδίκτυο

Ακόμα κι αν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Έλληνες φαίνεται να δυσκολεύονται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα παιδιά σήμερα ηλικίας 8-15 ετών (πολλές φορές και μικρότερα) φαίνεται πως «παίζουν» την τεχνολογία στα δάχτυλα. Σύμφωνα με πανεπιστημιακές έρευνες, το 91% από 12 έως 15 ετών χρησιμοποιεί Η/Υ και οι 9 στους 10 έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κυρίως από το σπίτι τους. Τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τον Η/Υ και το διαδίκτυο (εννέα στα δέκα) από τα παιδιά ηλικίας 8-11 ετών. Τα παιδιά αυτών των ηλικιών γνωρίζουν πολύ καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στο σπίτι τόσο για ψυχαγωγία (κατεβάζουν παιχνίδια, μουσική) όσο και για επικοινωνία (ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων). Επίσης χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για αναζήτηση πληροφοριών για τα μαθήματα (68%).

Η παραπάνω έρευνα έδωσε ακόμη τα εξής αποτελέσματα:

  • Όσο συχνότερα χρησιμοποιούν τα παιδιά το διαδίκτυο τόσο αυξάνονται και οι ώρες απασχόλησής τους με τους υπολιγιστές.
  • Τα παιδιά που είναι καθημερινοί χρήστες ενός υπολογιστή, μπορεί να περάσουν ακόμη και τέσσερις ώρες στο διαδίκτυο.
  • Οι δεξιότητές τους στους υπολογιστές αποκτήθηκαν κυρίως μέσω συγγενών και φίλων.
Η πλειοψηφία των παιδιών συνδέεται στο διαδίκτυο σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση, ενώ πολλοί είναι καθημερινοί χρήστες με τα κορίτσια μάλιστα να ξεπερνούν τα αγόρια.

Συγγραφέας άρθρου: Σοφία Κωστάρα
Πηγή: «Infokids » Νέα: http://www.infokids.gr/category/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/

Ερωτήσεις

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

1. Η φράση «…τα παιδιά ηλικίας 8-15 ετών φαίνεται πως παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλα» σημαίνει πως τα παιδιά

2. Η έρευνα του Πανεπιστημίου έδειξε ότι τα παιδιά

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν συμφωνεί με το κείμενο;

4. Ποιος από τους παρακάτω λόγους χρήσης του Η/Υ από τους μαθητές δεν αναφέρεται στο κείμενο;

5. Η λέξη ψυχαγωγία στην φράση «…τόσο για ψυχαγωγία (κατεβάζουν παιχνίδια, μουσική) όσο και για…» του κειμένου έχει περίπου την ίδια σημασία με τη λέξη

6. Σύμφωνα με το κείμενο,

Αγγίξτε την οθόνη για αναπαραγωγή