Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2017 - Παράταση εγγραφών

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2017 παρατείνεται έως και τις 26/3/2017 .


Τελευταία ανανέωση: 20/03/2017 09:41