Ο βοσκός που έκανε αστεία

Επίπεδο: Α1 Δεξιότητα: Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Κείμενο

Ένας βοσκός έχει πολλά πρόβατα. Κάθε πρωί τα πηγαίνει σε ένα πράσινο λόφο για να φάνε. Μια μέρα σκέφτεται να κάνει ένα αστείο για να γελάσει. Αρχίζει λοιπόν να φωνάζει. «Βοήθεια! Λύκοι στα πρόβατα!» Όλο το χωριό τρέχει να βοηθήσει και ο βοσκός γελάει με το αστείο του. Κάθε φορά που ο βοσκός θέλει να γελάσει κάνει αυτό το αστείο. Μια μέρα όμως πραγματικά πηγαίνουν λύκοι στα πρόβατα. Ο βοσκός τρομάζει πολύ και αρχίζει να φωνάζει. «Βοήθεια! Λύκοι στα πρόβατα! Τρέξτε!» Κανείς όμως δεν πάει να τον βοηθήσει. Κανένας δεν τον πιστεύει γιατί λέει συχνά ψέματα! Έτσι οι λύκοι τρώνε όλα τα πρόβατα του βοσκού!