Είστε εδώ

Ξάνθη

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Γεωτεχνική χαρτογράφηση αστικής περιοχής Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 37 222-229 1982
Για μια εναλλακτική περιφερειακή πολιτική. Προβλήματα συνθηκών εργασίας και ζωής των εργαζομένων και των κατοίκων στην περιοχή της Ξάνθης: πρώτη προσέγγιση Θρακικά Χρονικά 40 139-146 1985
Εκπαίδευση. Οι γυμνασιάρχαι της Ξάνθης από το 1929 έως 1953 Θρακικά Χρονικά 3 9 32-34 1963
Εκπαίδευση. Στοιχεία από την πρόσφατη ιστορία της εκπαιδεύσεως του Νομού Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 3 9 32-33 1963
Ένα επεισόδιο του 1908 στην Ωραία Θέα Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 33 10-11 1977
Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910-1911. Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Ξάνθης. (Πέντε ομιλίες από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής) Θρακικά Χρονικά 32 27-41 1976
Ενέργειες της Δημογεροντίας κατά τη διάρκεια τριών σημαντικών περιόδων της ιστορίας της Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 46 53-65 1992
Εξήντα χρόνια πριν. Ώρα μηδέν, για τα σχολεία στην Ξάνθη Θρακικά Χρονικά 37 166-176 1982
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα (… συνέχεια από πέρυσι) Θρακικά Χρονικά 35 157-159 1979
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. α. Η θέση του προβλήματος Θρακικά Χρονικά 34 10-13 1978