Είστε εδώ

Χαραλαμπόπουλος Αγαθοκλής Λ., «Μπορούμε να μιλάμε για γλωσσική πενία και υποβάθμιση;», Φιλόλογος, τχ. 47 (Άνοιξη 1987), σ. 29-34