Είστε εδώ

Τζιόλας Αλέκος, «Ανάμεσα σε μας και τους αρχαίους. Η γλώσσα τους γέφυρα ή φραγμός», Φιλόλογος, τχ. 47 (Άνοιξη 1987), σ. 68-79