Είστε εδώ

διδασκαλία της νέας ελληνικής

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θέσεις και σημειώματα. Τα Ανθρωπιστικά Γράμματα και η απανθρωπία του Υπουργείου Παιδείας (Σωτήριον έτος 1998) Φιλόλογος 117 323-325 2004
Θέσεις και σημειώματα. Τα ύστερα και τα πρωθύστερα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήτοι το ανεπαρκές ερωτηματολόγιο και η γλωσσική επάρκεια των μαθητών Φιλόλογος 115 3-6 2004
Μεθοδολογική εκμετάλλευση μερικών στρουκτουραλιστικών απόψεων Φιλόλογος 32 134-151 1983
Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης και η εκπαιδευτική πράξη Φιλόλογος 34 257-275 1983
Όρθρος πνευμάτων και μέσα φως η παιδεία (Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Παιδείας) Φιλόλογος 62 250-258 1990
Παράλληλα κείμενα (Έκφραση-Έκεθση και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Λυκείου) Φιλόλογος 70 301-306 1992
Παρουσίαση-Κριτική Φιλόλογος 53 232-238 1988
Περιγραφή Φιλόλογος 53 186-194 1988
Πορίσματα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Θεσσαλονίκη, 18, 19 και 20 Μαΐου 1995) Φιλόλογος 80 85-91 1995
Πορίσματα του συνεδρίου των φιλολόγων της Αθήνας και του Πειραιά Φιλόλογος 5 246-252 1965