Είστε εδώ

Τάνης Διονύσιος Ορ., «Περιγραφή», Φιλόλογος, τχ. 53 (Φθινόπωρο 1988), σ. 186-194