Είστε εδώ

Νημάς Θεόδωρος Α., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Εμμανουήλ Κριαράς. Επιλογή από το έργο του, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2000, σσ. 370», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 474-475