Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Το Λεξικό της δημοτικής. Αναίρεση αντιρρήσεων», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 194-197