Είστε εδώ

Κογκέτσωφ Λεωνίδας, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 13