Είστε εδώ

Κοντοπανάγος Τάκης, «Μία η πρωταξία: Ειρήνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 136-138