Είστε εδώ

Κριτική

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Jacob Wasserman, Χριστόφορος Κολόμβος (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 34 395-397 5-7 1988
Johann Peter Eckermann, Συνομιλίαι Έκκερμαν με τον Γκαίτε, μετάφρασις Νίκου Καζαντζάκη (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 35 410-412 55-62 1989
Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werther (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 31 362-365 54-55 1985
Joseph Conrad, Nostromo (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 22 251-253 3-7 1976
L. N. Tolstoy, Childhood, Boyhood, Youth (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 23 272-274 178-179 1977
Lawrence Durrell, Justine, Baltazar (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 24 280-283 62-63 1978
Lawrence Durrell, Mountolive, Clea (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 24 280-283 64-65 1978
Leon Edel, The physiological novel (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 34 395-397 3-5 1988
Madame de Staël, Corinne ou l' Italie (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 30 347-349 7-9 1984
Mario Vitti, Η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας (από τα Τετράδια κριτικής) Νέα Πορεία 22 251-253 24-25 1976