Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Madame de Staël, Corinne ou l' Italie (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 347-349 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1984), σ. 7-9