Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Leon Edel, The physiological novel (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 3-5