Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Lawrence Durrell, Mountolive, Clea (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 64-65