Είστε εδώ

Εργοβιογραφικό-εισαγωγικό σημείωμα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Bogdan Czaykowski Πανδώρα 5 4 1999
Byron (1788-1824) Πανδώρα 22 42 2008
Guy de Maupassant Πανδώρα 23 76 2009
Kathleen Raine Πανδώρα 2-3 24 1997
Mary Oliver Πανδώρα 24 63 2011
Mary Oliver Πανδώρα 6 5 2000
Miroslav Holub Πανδώρα 1 2 1997
Miroslav Holub Πανδώρα 24 58 2011
Robert Desnos Πανδώρα 4 4 1998
Seamus Heaney Πανδώρα 24 60 2011