Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Robert Desnos», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 4