Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Guy de Maupassant», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 76