Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Bogdan Czaykowski», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 4