Είστε εδώ

Updike John, «The lifeguard», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 330-332 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1982), σ. 107-114