Είστε εδώ

Τριανταφυλλίδης Μανόλης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Σημειώματα. Πριν καούν 61 165-171 1990
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Θέσεις και σημειώματα. Έρχονται σαν τελευταία απήχηση της Μεγάλης Ελλάδας 103 7-8 2001
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Έλληνες αεί παίδες. Οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 490 2006
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Ως απόλοιτο και άλλος, ότις ταοιαύτα γε ρέζοι. Τα ίδια ας πάθει όποιος κακά παρόμοια πράξει κι άλλος. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 511 2006
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύσις. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 526 2006
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 537 2006
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Ad Kalendas Graecas/Στις ελληνικές καλένδες, ποτέ. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 547 2006
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Τιμή σ' εκείνους όπου στη ζωή των/όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 577 2006
Φιλόλογος Τριανταφυλλίδης Μανόλης Timeo Danaos et dona ferentes/Φοβούμαι τους Δαναούς, ακόμη και όταν χαρίζουν. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη] 126 638 2006
Μορφές Τριανταφυλλίδης Μανόλης Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης. Γνώμες των λογίων μας. Ο κ. Μανώλης Τριανταφυλλίδης 45-46 243 1950