Είστε εδώ

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Θέσεις και σημειώματα. Έρχονται σαν τελευταία απήχηση της Μεγάλης Ελλάδας», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 7-8