Είστε εδώ

«Το Άξιον Εστί ως χορόδραμα από το συγκρότημα της Alice Condodina (Ν. Υόρκη 1966)», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 483