Είστε εδώ

«Στοκχόλμη 1979. Βιτρίνα κεντρικού βιβλιοπωλείου», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 483