Είστε εδώ

Ivanovici Victor, «Ο Οδυσσέας Ελύτης και η παραδεισιακή ουτοπία του έρωτος», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 484-488, 490-492