Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Επτά παρά ένα δελτία για τον Ελύτη», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 476-481