Είστε εδώ

«[Φωτογραφία του Ελύτη. Ο δήμαρχος του Fuentevaqueros του προσφέρει αναμνηστική πλακέτα από το χωριό του Λόρκα]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 481